Bibelskolan Kingdom

Under HT 2014 oh VT 2015 gör bibelskola Kingdom ett uppehåll.

_____________________________

Att lära känna Gud genom hans Ord, att studera vad Bibeln säger om viktiga saker i livet, att veta vad Gud har lovat och vad jag därför med frimodighet kan be om och i tro förvänta mig. Detta behöver varje människa som vill leva det kristna livet. Tanken med Bibelskola Kingdom är att man ska få möjlighet till systematisk bibelundervisning på hemmaplan, så att man kan kombinera bibelstudier med ett vanligt arbete, studier, mammaledighet mm.

Bibelskola Kingdom erbjuder två årskurser:

Den första  årskursen lägger en grund och omfattar bl.a. ämnena: Bibelns auktoritet och trovärdighet, församlingen, Andens gåvor och verk, tro, frälsningen, bibliska förbund, Israel, lärjungaskap.

Den andra årskursen bygger vidare på den första och ger en fördjupad och samtidigt mer praktisk undervisning om bland
annat: Jesus fullbordade försoningsverk, Gud är Apostlagärningarnas Gud, böneskola, fördjupat studium av vissa personer och böcker i Bibeln, förbön och rådgivning.

Några av årets seminarier handlar om: skapelsetro, lovsång, bön och fasta, Guds Ords påverkan på våra liv, helande och att leva i det profetiska. 

Bibelskola Kingdom startade 2007 och är alltså nu inne på sitt sjunde läsår. Undervisningen sker en kväll i veckan 18.00 – 21.00, samt en lördag i månaden med fördjupning i något ämne. Då arbetar bibelskolans elever även som ett team med evangelisation, lovsång, vittnesbörd, förbön mm. Seminarierna äger främst rum i Uddevalla med omnejd, men även detta läsår åker vi till Jesusmanifestationen i Stockholm och kombinerar det med team-resa till Pingstförsamlingen i Jönåker.

Huvudman för bibelskolan är Församlingen Kingdom. Lärarna kommer från flera församlingar i Uddevalla och från andra platser.

____________________________________________________________

 

____________________________________________________________

Välkommen att kontakta oss via:  kingdom.kajsa@gmail.com

Bilden är från bibelskolavslutningen våren 2012