Om församlingen

Församlingen Kingdoms arbete började 1999 med att några unga människor bosatte sig på Dalaberg, ett område i norra Uddevalla. De valde att bosätta sig just där för att hjälpa och välsigna människorna i området, vilket de också fick göra. Efter ett antal år var det dags att fullt ut ta ansvar för det som påbörjats, vilket ledde fram till församlingsbildningen 2006.

Kingdoms officiella invigning och välkomnande i församlingsfamiljen i Uddevalla skedde den 9 september 2006. Det var underbart att denna dag mötas av kärleken och värmen från våra trossyskon. Att få ta emot välgångsönskningar från stadens församlingsledare oavsett församlingstillhörighet var helt fantastiskt och gjorde ett outplånligt intryck.

Församlingen Kingdom utgörs idag av drygt tjugofem vuxna medlemmar och ett tiotal barn som på söndagar firar gudstjänst tillsammans med ytterligare ett femtontal personer som delar vår gemenskap.

Dessutom träffas vi i olika smågrupper, har barnsamlingar, läxhjälp, är engagerade i Saronhuset (kyrkornas gemensamma diakonala arbete) och annat ekumeniskt arbete.  2007 startade vi en kvällsbibelskola som nu är inne på sitt femte år.

En kortfattad beskrivning av församlingen och dess vision: en relationsbaserad ständigt växande mångkulturell familj med uppdraget att göra Jesus känd över hela vår värld, där den egna familjen och hemmet är den närmaste ”församlingen”.

Välkommen att kontakta oss och att besöka oss!